Szkolenia managerskie

Dzisiaj coraz trudniej jest firmom zdobyć i zatrzymać dobrych pracowników. Na rynek pracy wchodzi młode pokolenie, które ma zupełnie inne oczekiwania od managerów niż jeszcze kilka lat temu.

Dzisiejszy manager ma przed sobą wyzwanie zarządzania różnymi pokoleniami pracowników i pogodzenie ich potrzeb z oczekiwaniami firmy.

Szkolenia managerskie rozwijają wśród szefów, lub przyszłych szefów umiejętności związane z rekrutacją, skuteczną komunikacją, delegowaniem zadań, rozwiązywaniem problemów w zespole, nadawaniem priorytetów zadaniom, motywowaniem pracowników oraz budowaniem właściwych relacji w zespole.

Badania wskazują, że aż 93% firm na świecie i 91% w Polsce szuka sposobu na utrzymanie satysfakcji pracowników z zatrudnienia.

Popularne jest stwierdzenie, że pracownicy przychodzą do firmy, ale odchodzą od szefa.

Dlatego inwestycja w rozwój kompetencji managerskich może być jednym z kluczowych czynników, które wpłyną na zatrudnienie i utrzymanie dobrych pracowników w firmie.

Jeśli chcesz zdecydować się na szkolenie managerskie, to sprawdź nadchodzące szkolenia, albo skontaktuj się ze mną w sprawie szkolenia dla Twojej firmy.